avalehele  |  sisukord   |  Eesti keel  |  
Galerii-G Kunstipreemia

1993 aastal hakkas Galerii-G OÜ ühes soomepoolse koostööpartneri Tempera OY-ga välja andma iga-aastast kunstipreemiat ühele aasta jooksul silmapaistnud Eesti kunstnikule. Alates 2006 aastast annab Galerii-G OÜ preemiat välja koos ühe maailma juhtivaima kunstimaterjalide tootja, Hollandi firma Royal Talensiga.

Kunstipreemia laureaadid saavad valida enda soovi kohaselt 500 EUR väärtuses kunstimaterjale Galerii-G kauplusest.

Alates käesolevast aastast on preemia suunatud lastega tegelevatele asutustele. 2011 aasta preemia sai Vanalinna Hariduskolleegiumi Kunstimaja, järjepideva ja tulemusterohke töö eest laste ja noortega.

Kunstimaja asutati 1990.aastal Vanalinna Hariduskolleegiumi allüksusena.
Asutamise keskseks sihiks oli keskaegse Tallinna kunsti- ja käsitöötraditsioonide taaselustamise kaudu luua inspireeriv ja loominguline keskkond, mis parimal võimalikul viisil aitaks kaasa tänaste laste ja noorte loovuse avaldumisele ja arenemisele.

Kooli juurde on 20-ne aasta jooksul rajatud hulk käsitöökodasid ja kunstiateljeesid, mida kasutavatel õpetajatel-meistritel tuleb ühenda oma erialane igapäevatöö laste ja noorte õpetamisega.
Tänase seisuga on õpetajate-meistrite ning laste käsutuses:
-    keraamikatöökoda
-    puutöökoda
-    metallitöökoda
-    sepikoda
-    ikoonimaali töökoda
-    kunsti- ja käsitööklassid.

Kavas on veel avada köite-,  kalligraafia- , tekstiili- ja graafikatöökoda.

Kunstimaja õpetajate-meistrite erialane ja pedagoogiline ettevalmistus on kõrge – lisaks Kunstimajale on paljud õpetajateks ka kunstikõrgkoolides. Sisulisele ja eesmärgistatud seotusele aitab kaasa  asjaolu, et enamus õpetajatest-meistritest on ka ise lapsevanemad.
Meie õpilased saavad väga hea ettevalmistuse ja paljud jätkavad õpinguid kunsti erialal.
Vanalinna Kunstimajas  toimub õpe mitmel erineval viisil:
-    kunsti- ja käsitööõpe riikliku õppekava alusel (1-9.klass)
-    süvendatud kunstiõpe (6-10 tundi nädalas; vastab huvihariduse riikliku õppekava nõuetele)
-    kõigile soovijatele, mudilastest täiskasvanuteni, on avatud huviringid ja ateljeed.
Toredateks ja elujõulisteks traditsioonideks on kujunenud:
-    iga-aastased kunstihoovid Vanalinna Päevade raames;
-    suvised kunstilaagrid;
-    regulaarsed omaloomingukonkursid;
-    jõulu- ja mailaada töötoad, kus kogu koolipere valmistab esemeid müügiks, mille tulu läheb kooli elu parandamiseks.
Kunstimaja töö üheks oluliseks väljundiks on õppeaasta jooksul korraldatavad näitused
Tavaliselt toimub õppeaasta jooksul kolm suurt näitust linna galeriides, igakuiselt toimuvad näitused VHK ruumides.
1.Kunstimaja õpilastööde ülevaatenäitus Kullo Lastegaleriis 13.-23.01.2011

2. Kunstimaja õpilaste ja õpetajate portreede näitus (aiake- 12.klass)  „VHK inimesed“  10.02-04.03.2011 SEB Galeriis

3.VHK KM Kunstikooli lõputööde näitus „Proloog-epiloog“
Kullo Lastegaleriis 6.04-16.04 2011
Igal aastal kuulutatakse välja õpilaste omaloomingu konkurss, parimate autasustamine toimub traditsiooniliselt kooli vabariigi aastapäeva aktusel
VHK Kunstimaja omaloomingu kunstikonkurss „Meie pärand“  2011
Osaletakse aktiivselt ka väljaspool kooli toimuvatel näitustel, konkursitel
Edukalt on osaletud XI Noorte laulu- ja tantsupeo erinevatel disaini konkurssidel, Vabariiklikul keraamikakonkursil „Savisellid“, Vabariiklikul Laste Graafikatriennaalil, Noorte Kunstnike Triennaalil Eksperimenta, ERM-i Koolidevaheline võistujoonistamine 2011 jne.

kullo

kaladpross2011-12-11
Galerii-G OÜ : Vabaduse väljak 6 Tallinn : 644 8971 : info[ät]galeriig.ee website by