avalehele  |  sisukord   |  Eesti keel  |  
EVI TIHEMETSA NÄITUS

Evi Tihemetsa isikunäitus

Saint-Gobain Ehitustooted AS ruumides

Ehitusmaterjalide suurtootja ja –kaubastaja Saint-Gobain Ehitustooted AS on oma kontori- ja esinduskompleksis (aadressil Peterburi tee 75) korraldanud regulaarselt eesti nüüdiskunstnike isikunäitusi. Järjekordseks, alates 25. aprillist avatud väljapanekuks on ühe eesti nimekama ja staažikama estampgraafiku Evi Tihemetsa näitus, mis on koostatud tema looduseainelistest graafilistest lehtedest. Mõned neist teostest on küllaltki lähedased traditsioonilistele maastikuvaadetele, kuid tähendusrikkuse poolest ikkagi kodumaa looduse märgilisteks tähisteks tõusvad. Konkreetne motiiv, mis kujutuse aluseks, on tõstetud sõnumiks, mille üldistusastet rõhutab ka teose nimetus, nagu „Suur kivi“, „Suur pilv“, „Loojak merre“. Vaid erandjuhul on viidatud motiivi jäädvustuskohale, kuid selliselgi puhul üldistava viipega piirdudes – näiteks „Lahemaa taevas“. Enamik esitatud graafilistest lehtedest on teostatud töömahukais sügavtrükitehnikais (pehmelakk, akvatinta, ofort), mille meisterliku käsitlejana on Evi Tihemetsal rahvusvaheline tuntus. Üheks tema tänase loomingu eripäraks, mis kajastub ka käesolevas väljapanekus, on asjaolu et sageli kannavad kunstniku graafilised lehed kahekordseid dateeringuid, nagu 1989/2008. See tähendab, et kunstnik on võtnud enda vana teose ja andnud sellele uue näo ning tegelikult ka varasemast erineva sisulise suunitluse. Taolised tööd iseloomustavad enam tema tänast kunstnikupalet ja eneseväljendust kui toonast, mil esialgne fikseering valmis. Käesolev näitus veenab järjekordselt, et Evi Tihemets on suutnud jäädvustada põlisust ja püsivust eesti looduses.

Evi Tihemets (sünd. 1932) tõusis eesti juhtivate graafikute ridadesse 1950-1960 aastate vahetusel ja püsib seal tänini. Viimase nähtavaks tõestuseks on Eesti Rahvusraamatukogu ruumides äsja lõppenud eesti nüüdisgraafika näitusel Eduard Wiiralti nimelise peapreemia pälvimine. Alustanud näitustel esinemist 1958. aastal, on Evi Tihemets tänaseks osalenud sadadel näitustel, sealhulgas olulistel rahvusvahelistel estampgraafika näitustel Tokios, Viinis, Ljubljanas, Krakovis, Frechenis ja mujal. Ta on pälvinud rea mitmesuguseid preemiaid, sealhulgas Kristjan Raua nimelise kunsti aastapreemia (1992).

Evi Tihemetsa isikunäitus Saint-Gobain Ehitustooted AS ruumides jääb avatuks kaheks kuuks.2011-05-03
Galerii-G OÜ : Vabaduse väljak 6 Tallinn : 644 8971 : info[ät]galeriig.ee website by