avalehele  |  sisukord   |  Eesti keel  |  
TOETAME PIMEDAID LAPSI!

TALLINNA HELENI KOOLI PIMEDATELE LASTELE

EESTI PIMEKURTIDE TUGILIIT
A/A 22 101 326 6089

Väike Helen


Eesti Pimekurtide Tugiliit soovib Tallinna Heleni Koolile , kus lisaks kuulmispuudega lastele õpivad ka pimekurdid ja pimedad lapsed, kinkida skulptuuri "Väike Helen".
Käesoleval aastal möödub 130.aastat Helen Kelleri sünnist, kelle järgi on Tallinna Heleni Kool saanud oma nime. "Väike Helen" oleks ilus kingitus pimedatele lastele, et nad igal hommikul kooli tulles teda tervitada "näeksid", ehk pai teha saaksid.
Täname kõiki meie mõtte toetajaid.

Helen Keller sündis terve lapsena Ameerika Ühendriikides 27.juunil 1880.aastal. Aasta ja seitsme kuu vanusena kaotas ta raske haiguse tagajärjel kuulmise ja nägemise. Helen õppis kirjutama ja lugema punktkirjas, kasutama sõrmendeid ning rääkima. Asetades käe rääkija suule, mõistis ta kõnet. Helen sai hea hariduse, temast sai kirjanik ja lisaks emakeelele valdas ta ka prantsuse ja saksa keelt.
Juba lapsena mõistis Helen, et tema elutöö on pimekurtide, pimedate ja kurtide abistamine. Ta pühendus täielikult sellele ülesandele. Heleni enda elust kirjutatud raamatuid on tõlgitud 49 erinevasse keelde, ta külastas paljusid maid, rääkides nägemis- ja kuulmispuudega inimeste vajadustest.
Helen Keller suri 87 aastasena 1.juunil 1968.aastal.
Miljonär Conrad N. Hilton lõi austusest Helen Kelleri tegevusele fondi, mille rahastamisel õpetatakse üle maailma neid inimesi, kes on oma tööks valinud pimekurtide õpetamise. Selle fondi toetusel koolitab Eesti Pimekurtide Tugiliit juba üheteistkümnendat aastat Perkins /Hilton programmi spetsialistide kaasabil Eesti erinevate koolide ja asutuste töötajaid, kes töötavad pimekurtide lastega.
Sellega on Helen Kelleri elutöö toonud abi ka Eesti pimekurtide laste ja nende perede ellu.
Teadmiseks annetajatele:
¤ annetaja nõusolekul graveeritakse annetajate nimed skulptuuri alusele kinnitatud tahvlile ja kajastatakse meie kodulehel
¤ annetajaid soovime kutsuda septembris toimuvale skulptuuri üleandmisele, selleks palume teatada meile oma kontaktandmed info@pimekurdid.ee või jälgida meie kodulehekülje teadet www.pimekurdid.ee
¤ Eesti Pimekurtide Tugiliit kuulub tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute nimekirja. Sellest tulenevalt:
- on füüsilisel isikul õigus deklareerida tugiliidule tehtud annetused oma tuludeklaratsioonis ja arvata annetuse summa maha oma maksustatavast summas
- samuti ei pea juriidlised isikud tasuma annetuselt tulumaksu summas, mis ei ületa üht alljärgnevatest piirmääradest:
1) 3% maksumaksja poolt samal kalendriaastal vastavalt sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõike 1 punktidele 1-4 ja 6 tehtud sotsiaalmaksuga (edaspidi isikustatud sotsiaalmaks) maksustatud väljamaksete summast;
2) 10% kalendriaasta 1. jaanuariks lõppenud maksumaksja viimase majandusaasta kasumist, mis on arvestatud vastavalt raamatupidamist reguleerivatele õigusaktidele.
Eesti Pimekurtide Tugiliit
a/a 22 101 326 6089
Swedbank

Estonian Support Union of the Deafblind
IBAN:EE472200221013266089
SWIFT/BIC: HABAEE2X
Swedbank


2010-05-21
Galerii-G OÜ : Vabaduse väljak 6 Tallinn : 644 8971 : info[ät]galeriig.ee website by